Állami Partner bvop Közadatkereső ukas

Pálhalmai Agrospeciál Kft.
Székhely: 2407 Dunaújváros,
Pálhalma 1. 078/36. hrsz.
Adószám: 11109000-2-51
Cégjegyzékszám: 07-09-003062

Állattartó telepek korszerűsítése

Társaságunk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló - 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet alapján kiadott, az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló - 104/2012. (VII.20.) MVH közlemény, valamint módosítása alapján - 2012. augusztus 5-én - pályázatot (támogatási kérelmet) nyújtott be.

Az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 2012. december 20-ai keltezésű határozata alapján támogatási kérelmünknek alapvetően hely ad és tervezett beruházásainkat 223.033.825 Ft összegű kötelezettség vállalásával támogatja.

Tervezett fejlesztések

1. Sertéstenyésztés - Újgalambos

A 2008-ban megkezdett beruházások folytatásaként egy 2.160 férőhelyes hizlalda kivitelezését tervezzük. A beruházással elérhetővé válik, hogy a tenyésztelep kivételével korszerű, hígtrágyás (a biogáz erőmű szempontjából fontos) sertéshizlalási telep épüljön fel.

A telep folyamatos ivóvízellátásának biztosítása érdekében az elöregedett (vas és eternit csövekkel szerelt), gyakori meghibásodásokat, csőtöréseket okozó vízvezeték hálózat felújítása céljából 1.091 m gerinc- és 231 m lecsatlakozó vezeték építését terveztük.

A telepi gerinccsatorna egyik szakasza, melyen keresztül a keletkező jelentős mennyiségű hígtrágya elvezetése zajlik, a folyamatos dugulások és egyéb műszaki problémák, valamint a tervezett új hizlalda megnövekedett igénye miatt felújításra szorul. A gerincen át a hígtrágya szakaszos leürítéssel műanyag csővezetéken keresztül egy gyűjtőaknába, majd nyomóvezetéken keresztül - feldolgozásra - a biogáz üzem napi tárolójába jut. A csatornahálózat felújítása egy 123 m-es gerincvezeték szakaszt érint.

2. Szarvasmarha-tenyésztés - Hangos

Szarvasmarha telepünkön az öt ütemű megvalósításra tervezett - és 2012-ben megkezdett - istállóépítések folytatását (2. és 3. szakasz , azaz 1 db 55 m-es és 1 db 50 m-es istálló megépítése trágyatárolókkal, etető utakkal, trágya utakkal), a telep almostrágya tárolójának kialakítását, valamint az elavult telepi vízvezetékrendszer felújítását terveztük.

Az istállók biztosítani tudják a megfelelő légteret, a napsugárzás elleni védelmet, a tehenek kényelmes, higiénikus, a nagy termelési volumenű állomány igényeinek leginkább megfelelő elhelyezését. A beruházás következtében javulni fog a tehenek anyagcseréje, komfortérzete, csökken a tőgygyulladásos egyedek száma, aminek következtében a termelékenység és a költséghatékonyság nagymértékben javul.

Az istállók acél vázszerkezetűek, hőszigetelt szendvicspanelekkel fedettek, 31 x 50 m alapterületűek, oldalaikon nyitottak. A két 50 m-es istállóból álló, 100 m-es blokkban egyenként 300 férőhelyes pihenőboxos egység alakítható ki. A két-két istálló közötti 5-5 m-es szakasz szintén befedésre kerül.

Az istállókkal egyidejűleg kerül megépítésre 3 db 15 és 2 db 25 m3-es hígtrágya tároló akna, betonozásra kerül összesen 702 m2 istállóterület, 760 m2 kifutótér és 1.215 m2 etetőút.

A telepen keletkező almostrágya biztonságos elhelyezéséhez egy 40 x 50 m-es almostrágya tároló és a hozzá kapcsolódó 5 x 4 m-es, 40 m3-es trágyalé tároló akna építése szükséges. A tároló területet három oldalról támfalak veszik körbe. A tárolótér lehetővé teszi nagyobb mennyiségű istállótrágya elhelyezését úgy, hogy a felszíni alatti vizek szennyeződését teljes mértékben megakadályozza.

A telep folyamatos ivóvízellátásának biztosítása érdekében az elöregedett (gyakori meghibásodások), korszerűtlen (vas és eternit csövekkel szerelt), vízminőségi problémákat is okozó vízvezeték hálózat felújítása céljából 1.045 m gerinc- és 420 m lecsatlakozó vezeték építését terveztük.

Befejezett fejlesztések

1. Sertéstenyésztés - Újgalambos

A hizlalda építési területét 2013. július 11-én adtuk át a kivitelezőnek. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. december 23-án fejeződött be. A jogerős használatbavételi engedélyt 2014. augusztus 14-én kaptuk meg. 2014. január 28-án próbaüzemi, 2014. június 23-án és 2015. január 6-án pedig garanciális bejárást tartottunk.

A vízvezeték-, illetve csatornahálózat munkaterületét 2013. március 19-én adtuk át a kivitelezőnek. A műszaki átadás átvételi eljárás 2013. május 29-én fejeződött be. A jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt 2014. február 6-án kaptuk meg. 2013. június 24-én, 2013. november 13-án és 2014. május 19-én garanciális bejárást tartottunk.

2. Szarvasmarha-tenyésztés - Hangos

A II. ütem építési területét 2014. május 23-án adtuk át a kivitelezőnek. A műszaki átadás átvételi eljárás 2014. augusztus 26-án fejeződött be. A jogerős használatbavételi engedélyt 2014. október 7-én kaptuk meg. 2014. szeptember 30-án próbaüzemi bejárást tartottunk.

A III. ütem építési területét 2014. július 22-én adtuk át a kivitelezőnek. A műszaki átadás átvételi eljárás 2014. október 20-án fejeződött be. A jogerős használatbavételi engedélyt 2014. december 30-án kaptuk meg. 2014. december 8-án próbaüzemi bejárást tartottunk.

A trágyatároló építési területét 2013. január 7-én adtuk át a kivitelezőnek. A műszaki átadás átvételi eljárás 2013. május 17-én fejeződött be. A használatbavétel tudomásul vétele eljárás 2013. június 5-én fejeződött be. A tárolónál 2013. június 17-én, 2013. november 13-án és 2014. május 19-én garanciális bejárást tartottunk.

A vízvezeték hálózat munkaterületét 2013. február 21-én adtuk át a kivitelezőnek. A műszaki átadás átvételi eljárás 2013. május 22-én fejeződött be. A jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt 2014. január 31-én kaptuk meg. 2013. június 24-én, 2013. november 13-án és 2014. május 19-én garanciális bejárást tartottunk.

Kifizetési kérelmek

  • Első kifizetési kérelmünket 2013. június 25-én adtuk be, melyet a 2013. október 17-ei határozattal fogadták el.
  • Második kifizetési kérelmünket 2014. április 11-én adtuk be. Kérelmünket 2014. június 19-ei határozattal fogadták el.
  • Harmadik kifizetési kérelmünket 2014. szeptember 24-én adtuk be. Kérelmünket 2014. november 6-ai határozattal fogadták el.
  • Negyedik - utolsó - kifizetési kérelmünket 2014. december 29-én adtuk be. Kérelmünket 2015. április 2-ai határozattal fogadták el.